Mail Art
"Sztuka sięga o wiele dalej niż nauka."

-- Marilyn Monroe --