Copyright
Właścicielem praw autorskich i majątkowych do treści, fotografii oraz grafik w domenie www.ulahellebrand.pl jest Ula Hellebrand. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa w oparciu o: ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.00.80.904 z p.zm.), ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z p.zm.) oraz ustawę z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z p.zm.). W związku z powyższym kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych w witrynie, w całości, bądź w części, w formie drukowanej, bądź za pośrednictwem internetu, bez zgody autorki Uli Hellebrand jest zabronione. W przypadku naruszenia dóbr własności intelektualnej, Ula Hellebrand podejmie działania przed Sądem Cywilnym celem wyegzekwowania stosownych należności oraz usunięcia naruszających prawa autorskie treści.